Home Current Affairs Ab dekh khuda kia krta hai drama